Privacy Beleid JBB Webshop

Wie zijn wij

Ons webshop adres is webshop.chelona.nl. Deze webshop is onderdeel van de Janse Bagge Bend met website www.jansebagge.nl. Adres:

Oude Rijksweg 9
Susteren 6114 RC

Welke persoonlijke gegevens slaan we op?

Contact formulier

Als u gebruikt maakt van het contactformulier worden de gegevens die u daar invoert door middel van een mail aan ons kenbaar gemaakt. De gegevens worden niet in de webshop opgeslagen. Als de mail is afgehandeld worden de wederzijdse mails na 1 maand verwijderd.

Cookies

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw inloggegevens en keuzes voor uw schermweergave op te slaan. Login-cookies duren twee dagen en cookies voor schermopties duren een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken geldig. Als u uitlogt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Met wie delen we deze data?

We delen opgeslagen data niet met derden. Ze wordt uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de order en voor wettelijke verplichtingen zoals gesteld door de Belastingdienst.

Hoe lang bewaren we de data?

De data wordt alleen gebruikt voor het afwerken van een order. In principe kan deze data daarna worden verwijderd maar de fiscale wet- en regelgeving verlangt van ons deze data 7 jaar te bewaren in onze administratie. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Welke rechten heeft u betreffende uw data?

U heeft het recht data te laten verwijderen echter fiscale wet- en regelgeving verhinderd dit gedurende 7 jaar. Mochten er zaken zijn die niet onder deze wetten vallen dan kunnen deze op verzoek, via mail of schriftelijk, worden verwijderd. U kunt opvragen welke gegevens wij over u hebben opgeslagen.

Waar wordt de data opgeslagen?

We slaan data op bij de Internet Service Provide (ISP) waar onze websites zijn ondergebracht. Zij hebben geen toegang tot deze data.

Hoe beschermen we uw data?

De data is alleen te benaderen door hiertoe gemachtigde gebruikers. In dit geval de eigenaar van Chelona. Toegang is met rechten wachtwoorden gezekerd.

Welke procedures voor gegevensinbreuk hebben we ingesteld

Als blijkt dat er inbreuk wordt gepleegd in de data anders dan door gemachtigde personen, wordt u binnen 1 dag hiervan op de hoogte gesteld via het mailadres dat we beschikbaar hebben en indien dit mailadres inmiddels niet meer geldig is, binnen 5 werkdagen per post.

Welke automatische profilering gebruiken we?

We maken geen gebruik van automatische profilering door middel van de opgeslagen data.